Pistacia chinensis 'White Snow'

Pistacia chinensis 'White Snow'