Gordonia axillaris

Gordonia axillaris
next picture