Coriaria terminalis var. xanthocarpa

Coriaria terminalis var. xanthocarpa
next picture